FÀKAN

 Nɛrɛ ye mali jiriba dɔ ye

Nin ye nɛrɛsun ye. Jiri nafamanba dòn. A bɛ den min Kɛ a bɛ Fɔ o de ma ko nɛrɛ.O fana na nɛrɛmugu ni nɛrɛkolo bɛ B'o la. Nɛrɛkolo bɛ Kɛ sunbala ye. Sunbala bɛ ye nafɛn ye musow bɛ min Dòn na na walasa k'a dya. Fɛn min ye a mugu ye sa, o fana bɛ Kɛ dumunifɛnw na i n'a fɔ bàsi, seri ani a gansan nɔɔninen ka Kɛ a damanadumufɛn ye. A bulu n'a fàra bɛɛ bɛ furakɛli Kɛ. 

Blàdon : 2016-07-31     Yɛlɛmako laban : 2016-08-03


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015