FÀKAN

 

Zanbi 

 

Ale Ye fàrafinna wòroduguyanfanfɛjamana dɔ ye, a faaba Ye Lusaka ye. Zanbi jàmana ni Zàyiir bɛ Dànbɔ kὲɲɛka fɛ, a ni Tanzani bɛ Dànbɔ kὲɲɛka ni kɔrɔnseleke fɛ, Malawi B’a ni kɔrɔn ‘cɛ, Zanbi ni Mozanbik bɛ Dànbɔ wòrodugu ni kɔrɔnseleke fɛ, wòrodugu fɛ, a ni Zinbabwe, Bɔswana, ani Namibi bɛ Dànbɔ, kà Sɔ̀rɔ kà Angola K’a ni tlèbin ‘cɛ. Zanbi Ye britanikiw ka jàmana màralen kɔrɔw ka tɔn den dɔ.  Zanbi jàmana sìgikɛnɛ Ye 752 614 km² ye. A jàmanaden bɛ Weele ko « Zanbika » walima Zanbi mɔ̀gɔ.  2008 sàn na, jàmana in mɔ̀gɔ tùn bɛ T’i Jɔ ‘màa miliyɔn tan ni kelen ani mùrumuru bi wɔɔrɔ ni wolonfla (miliyɔn 11,67) ɲɔgɔn na. Yèn kan madɔnnen ni baarakɛkan Ye Anglɛkan ye, nkà kan wɛrɛw bɛ Fɔ yèn i n’a Fɔ : Lunda, Silozi … Wari min bɛ Dun Zanbi o Ye Kwacha (K) ye.  Jàmana jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Binkɛnɛ, ni Blènman, fìnman ani Lènburuba Kɛ kininfɛseleke la dùgumana na. Kɔ̀nɔ jà Kɛ numan fɛ seleke la sanfɛla la.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2022-11-04     Yɛlɛmako laban : 2022-11-04


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015