FÀKAN

Dɔnniya fòrobayali >

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan:  làbɛn 2, tàko 4nan

1.    Dɔnniya dàamu dacogow sìgida ‘kɔnɔ (les bienfaits des sciences dans la société).

 • Sὲnɛ yiriwali dàamu dali (jàtedɔn)
 • Sànnifeere jiidili dàamu dali (jàtedɔn)
 • Sɛbɛnni dàamu dali (kandɔn)

1.1           Sὲnɛ yiriwali dàamu dasiraw

 • Fòrosuma nàfaw : taari 1, taari tlancɛ, taari 3
 • Nɔgɔ dònta hakɛ fòrokɛnɛ la
 • Kɔɔriw girinya sumani k’u Fàra ɲɔgɔn kan mobili kelen ‘kɔnɔ ‘nɔ̀gɔya la
 • Nɔ̀gɔya dònni dùgu kɔɔriwari nàlen tlali la duw ni ɲɔgɔn ‘cɛ: Jàtedɔn (sìgiyɔrɔmani / tlali / dɔbɔli / kàfoli)

1.2           Sànnifeere jiidili dàamu dasiraw

 • Jùrudon ni jùrusara fàamuya ba sìgili mɔ̀gɔw ni waribon ‘cɛ
 • Murujalafeere ɲɛdɔnni : tuluflenw ni sùmankisɛw kɔfilili tnɔ̀ bɔli
 • Wari tɔ̀seginw ni fèerefɛn bakuuruba tàlen sɔ̀ngɔ da cìli a fèerekun na

1.3           Sɛbɛnni dàamu dasiraw

 • Nɔ̀ blàli i ka ko waleyataw la tlè ‘kɔnɔ ni sɛbɛnni ye k’a Màra ka don jan Kɔ̀nɔ;
 • Sɛbɛnni kɛlen fὲɛrɛlako dɔ kan o kàlanni k’o tnɔ̀ Bɔ fὲɛrɛlako ɲɛnabɔli ‘sèn fɛ : jɛgɛmara koɲɛ gafe kàlanni jɛgɛmarala fɛ, fòrobakɛnɛya sàbaticogo kàlanni o gafe dɔ ‘kɔnɔ.

Blàdon : 2023-09-15     Yɛlɛmako laban : 2023-09-15


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015