FÀKAN

Sumeyilu Bubeyi Mayiga 

Sumeyilu Bùbeyi Mayiga Bangera  1954 sàn  zuwɛnkalo tlè 8 Gawo.

Bùbeyi tùn Ye  ‘politikimaa  lakodɔnnen ye Màli ‘kɔnɔ. A ye ‘jɔ̀yɔrɔba caman Kɛ Màli ‘kɔnɔ. Olu la kùnbaba dɔw Ye : kùnnasigi fànga ɲɛmaaya (setigi fɔlɔ), kùnnafoniko ɲɛmaa..

A ye fànganɲinitɔn dɔ Sinti min bɛ Weele ko « ASMA ». Bùbeyi tùn ye màa ye min Bɛ Màli ‘ko caman kàla mà.  Bùbeye Mayiga Fatura marikalo tlè 21 2022 sàn na.

An b’a Fɔ ko Ala ka yèn Fusaya a mà ni yàn ye !

Blàdon : 2022-03-25     Yɛlɛmako laban : 2022-03-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015