FÀKAN

 

Jɛnɛba  Mariko ka janjow dɔnkili

Jɛnɛba Mariko ye dɔnkilidala ŋana ye Baninkɔ mara la sisan. A bɛ Weele Jɛnɛbanin na ka caya. A fàdugu ye Fàlanin ye, min ni Bankɔ cɛ janya ye bam 12 ye. Jɛnɛba yɛrɛ cὲla ye Kànso bamaanna ye ni dɔw Ko o ma ko Kansonin. A ka dɔnkiliw ka di mɔgɔw ye fɔli sugu bɛɛ 'kɔrɔ: bari, ya, nkusun, jenbe, kariɲan o n'a ɲɔgɔnnaw. Jɛnɛba ka janjo dɔw dɔnkiliw an'u lamagaja dɔw Flɛ nin ye:

Konfɔn janjo lamagaja dɔ: 2015-9
Nin lamagaja in tàdon, Jɛnɛba ye baridɔnkili Da fo k'a Fɔ a To tèn. Kamalenw ni npogotigiw y'u Yuguba a don kosɛbɛ. Maakɔrɔbaw yɛrɛ ma Sɔn toli la 'kɔ. Jɛnɛbanin y'i Blà i fla ni dɛbɛ la.

 

Sàala janjo dɔnkili dɔ: 2015 seliba don

Ncìbugu janjo dɔnkili dɔ: 2013-10

 

 

Blàdon : 2016-12-08     Yɛlɛmako laban : 2016-12-08


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015