FÀKAN

Mankutusɛbɛnw bamanankannama

Dramann Keyta mankutusɛbɛn 2016 02 23
Jàla: kàramɔgɔyaBaara: kàramɔgɔJamanadenya: maliden
Lasɔrɔ: +223 75 19 24 74  //  66 11 30 08

Mankutu 0002.0 - Kankaramɔgɔ - 2014 12 23

Jàla: anglɛkan sànnaanin-jala
Jàla: anglɛkan sànsaba-jala
Baara: Kankaramɔgɔ
Jamanadenya: maliden
Lasɔrɔ:

Mankutu 0001.0 - Kandɔn karamɔgɔ - 2014 12 03

Jàla: Kàlanjigin-jala
Baara: Kandɔn kàramɔgɔ, kankaramɔgɔ, bayɛlɛmanikɛla, dalaminɛna
Jàmanadenya: maliden
Lasɔrɔ:

_______________________________________________________________________________________________

Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

English version  ||  Version française

Blàdon : 2016-06-19     Yɛlɛmako laban : 2016-06-19


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015