FÀKAN

 

Erɔp gun

Erɔp Ye ‘jyεn gun dɔ ye min tlalen dòn ‘fàn duuru ye. ‘Jàmana 44 Bε Erɔp gun ‘kɔnɔ.

A ‘fàn duuru Flε : Erɔp kɔrɔnyanfan, Erɔp tlèbinyanfan, Erɔp cεmancε, Erɔp kεɲεkayanfan, ani Erɔp wòroduguyanfan. Erɔp gun ni Azi bε Dànbɔ kɔrɔn fὲ, a ni mediterane gèji bε Dànbɔ wòrodugu fὲ, Atlantik ni Nɔrnfεzi gèji B’a ni tlèbin ‘cε, ni kà Arktik gèji Kε a kὲɲεkanyanfan fὲ. Gun fitinin dɔw Bε Erɔp gunba ‘kɔnɔ i n’a Ansɔr (Pɔrtugal), Island, Snfalbar (Svalbard). Erɔp ni Azi fàn dɔw dònnen dòn ɲɔgɔn na. O mìsali dɔ Ye Risila jàmana ye. Ale ‘fàn dɔ Bε Erɔp gun ‘kɔnɔ ni k’a tɔ Kε Azi gun ‘kɔnɔ.

Erɔp gun dùgukolo bònya Ye bà mεtεrε kare miliyɔn 232 ɲɔgɔn ye. 2004 sàn na, màa miliyɔn 730 ɲɔgɔn tùn Bε Erɔp gun ‘kɔnɔ.

Blàdon : 2023-07-21     Yɛlɛmako laban : 2023-07-21


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015