FÀKAN

A bɛ Fɔ nin de ma ko kaburudo

Nin de ye kaburudo ye. Ni Ala ye màa min miniji Dɔgɔya, yan bɛ K'i ka dayɔrɔlaban ye.

a

Blàdon : 2016-08-04     Yɛlɛmako laban : 2016-08-04


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015