FÀKAN

 

Liberiya 

Liberiya jàmana Bɛ fàrafinna tlèbinyanfan fɛ, a faaba Ye Moronfiya ye. A kὲɲɛkayanfa fɛ, a ni Seraliyɔni ni Gine bɛ Dànbɔ, a ni Kɔnɔwari bɛ Dànbɔ kɔrɔnyanfan fɛ, a tlèbin n’a wòroduguyanfan fɛ sa, Atlatik gèji Bɛ yèn. Jàmana dùgukolo fὲnsɛ Ye 99 067 km2 ye. Yènka bɛ Weele ko « Liberiyaka » walima Liberya mɔ̀gɔ. A jàmaden tùn Ye ‘màa miliyɔn sàba ni mùrmuru bi sàba ni sàba (miliyɔn 3, 33) Wari min bɛ Dun Liberiya o Ye (Liberiya Dolar) ye ; jàmana baarakɛ kan Ye Anglɛkan ye, nkà kan màndekanw fana bɛ Fɔ yèn. A jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Bula, Blènman, ani Jɛman ye. Bula kɛlen dòn kare fitinin ye kà dòolo jɛman kɛ o ‘kɔnɔ, kà Sɔ̀rɔ kà fìnnkɔnɔ pàra blènman ni jɛman Cì-ci ɲɔgɔn ‘kɔ kà Jìgin nkà blènman ka bòn ni jɛman ye.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2022-03-25     Yɛlɛmako laban : 2022-03-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015