FÀKAN

 

Moritani

Ale Ye ‘jàmana Ye min Bɛ fàrafinna kὲɲɛka ni ‘tlèbinyanfanfɛjamana ye, min faaba tɔgɔ ye ko Nwakʃɔt. Moritani jàmana ni sahara ni Alizeri bɛ Dànbɔ kὲɲɛka fɛ,  a ni kɔrɔn ‘cɛ, Moritani ni Mali bɛ Dànbɔ, wòrodugu fɛ, a ni Màli ni Sὲnɛgali bɛ Dànbɔ, a ni tlèbin ‘cɛ, Atlantik gèji Bɛ yèn. Moritani dùgukolo fὲnsɛ Ye 1 031 000 km2 ye. Jàmana in denw bɛ Weele ko « Moritanikaw » walima Moritani mɔ̀gɔw. A màa tùn Ye ‘màa miliyɔn sàba ni mùrumuru bi sàba ani wɔɔrɔ (miliyɔn 3,36) ye 2008 sàn na. Moritani jàmana bɛ baara ni sìlamɛsariya de ye o de la bɛ Fɔ a ma ko sìlamɛjamana. Jàmana kanba madɔnnen n’a baarakɛkan Ye Arabukan ye nkà kan wɛrɛw bɛ Fɔ yèn i n’a Fɔ : Hasaniya, Wɔlɔfɔkan, ….

Wari min bɛ Dun Moritani o Ye : Ouguiya  (UM) ye. Moritani jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Binkɛnɛ ni kà kalo ni dòolo nὲrɛlama Kɛ o cɛmancɛ la.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2022-07-19     Yɛlɛmako laban : 2023-01-22


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015