FÀKAN

Seʃɛl

Ale Ye ‘jicɛmajamana ye Ɛndi gèji ni tlèbinyanfan cɛ, a faaba Ye Nfiktoriya (Victoria) ye. Seyʃɛl jàmana Bɛ Madagaskar ni kὲɲɛka ‘cɛ, jicɛmadugu 115 de B’a ‘kɔnɔ. Jicɛmadugu nìnnu na, mɔ̀gɔ Bɛ 36 ni wɔɔrɔ de ‘kɔnɔ. Jàmana dùgukolo fὲnsɛ Ye : 454 km² ye.   A mɔ̀gɔ bɛ Weele ko « Seyʃɛlka » walima Seyʃɛl mɔ̀gɔ. Seʃɛl jàmanaden tùn bɛ T’i Jɔ̀ ‘màa ba bi seegin ni flà ani kὲmɛ flà ɲɔgɔn na 2008 sàn. Jàmana kan madɔnen ni baarakɛkan Ye Anglɛkan, Fransɛkan, Kreokan (Kreolisch). Wari min bɛ Dun Seyʃɛl o Ye Seyʃɛl Rupie (Seychelles-Rupie = SRe) ye. Seyʃɛl Jɔ̀njɔn ɲɛw jìgɛn-jigɛnnen dòn kὲrɛsaba sawura la kà Da ɲɔgɔn ‘kɔ kà Jìgin. A ɲɛw Ye : Bula, Nὲrɛ, Blènman, Jɛman, ani Binkɛnɛ ye. Jàmana in Ye britanikiw ka jàmana màralen kɔrɔw ka tɔn den dɔ.

Jɔ̀jɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2023-01-22     Yɛlɛmako laban : 2023-01-22


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015