FÀKAN

Swaziland 

Ale Ye ‘màsajamana ye fàrafinna wòrodugu n’a kɔrɔnyanfan fɛ. A faaba Ye Mbabane ye. Swaziland jàmana ni Mozanbik bɛ Dànbɔ kɔrɔn fɛ, a wòrodugu ni kɔrɔn fɛ, wòrodugu fɛ, kὲɲɛka fɛ, ani tlèbin fɛ, Sudafriki Bɛ yèn. A dùgukolo fὲnsɛ Ye 17 363 km² ye. Yèn jàmana den bɛ Weele ko « Swaziladika » walima Swazilandi mɔ̀gɔ.  2008 sàn na, a màa tùn bɛ T’i Jɔ̀ ‘màa miliyɔn kelen ani mùrumuru tan ni sàba (miliyɔn 1,13) ɲɔgɔn na. Swaziland jàmana bɛ baara Kɛ ni Anglɛkan ni Siswatikan ye. Wari min bɛ Dun yèn o Ye Lilangeni (E) ye. A jàmana jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Bulakologirin, Nὲrɛ, Blènman, Nὲrɛ, Bulakologirin. Jànin dɔ kɛlen dòn Blènman cɛmancɛ la.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2023-03-19     Yɛlɛmako laban : 2023-03-19


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015