FÀKAN

Dɔnniya >

Yeli sɔminan: ɲɛ

http://anatomieludique.unblog.fr/loeil-la-vision/


Dɔ Fàra i ka dɔnta kan

Farikolo sɔminanw: golo

Farikolo minɛnwfogonfogon  -  sɔn   -  kɔmɔkilinugu

Farikolo sogolocogokolojasa  -  sɔmisira

Blàdon : 2016-07-07     Yɛlɛmako laban : 2017-02-26


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015