FÀKAN

Poyidaga >

Yɛrɛkanmɛn klɛkɛbagaw

Aw ni ce !
Aw ni ce yɛrɛye-baara la
Fàcɛn lafasabagaw
Aw ni ce cɛsiri la
Aw kulekan in ka Di
Yɛrɛkan ka Bɔ dìbi la
Yɛrɛkan ka Kɛ taaɲɛ kàlamɛnɛn ye
Aw kὲlɛkɛkan in ka Di
Aw y’aw Jija
Yɛrɛkan k’a Cooko
Duw ka Taa ‘ɲɛ
Sìgida ka Taa ‘ɲɛ
Kabilaw ka Taa ‘ɲɛ
Jamana yɛrɛ ka Taa ‘ɲɛ
Aw ka laɲini in ka Di
Yɛrɛkan ka Lafasa
Yɛrɛkan ka Labaara
Yɛrɛkan ka Cooko
Aw ka seereya tɛ Wuli
Yɛrɛkan de Ye taaɲɛ sinsinbere ye
Yɛrɛkan de Ye ɲɛtaa dungaren ye
Fòli banbali B’aw ye
Aw ka sɛgɛn tɛ Kɛ fu ye
Tariku b’o Seereya

Dramann Keyta 2014 10 30

Blàdon : 2016-07-07     Yɛlɛmako laban : 2016-12-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015