FÀKAN

 2015-02-28 // 10:36

Cakɛda : Agence Yiriwa

So dibaa : Jalo & Samakɛ

Lasɔrɔsiraw
Jalo:       (+223) 63 60 03 07 / (+223) 71 57 85 67
Samakɛ: (+223) 67 04 46 68 / (+223) 62 72 60 88

 

Adekɛnn sow

 • Jalo: Soden 2 n'a baroyɔrɔ (salɔn) - Dɔrɔmɛ 7.000

Bakɔ Jikɔrɔnin sow

 • Jalo: Soden kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) kùnjalan - Dɔrɔmɛ 4500

Garantigibugu sow

 • Jalo: Soden 4 faraso (villa) n'a baroyɔrɔ (salɔn), sokɔnɔ-ɲɛgɛn 3, gabugu ŋana ni minɛn-blayɔrɔ - Dɔrɔmɛ 25.000
 • Samakɛ: Soden 3 n'a baroyɔrɔ (salɔn), sokɔnɔ-ɲɛgɛn 3 - Dɔrɔmɛ 15.000
 • Samakɛ: Sokuru kelen n'a ɲɛgɛn - Dɔrɔmɛ 7.000
 • Samakɛ: Soden 2 n'a baroyɔrɔ (salɔn) kùnjalan - Dɔrɔmɛ 6.000
 • Samakɛ: Soden 2 n'a baroyɔrɔ (salɔn) kùnjalan - Dɔrɔmɛ 8.000
 • Samakɛ: Soden 4 faraso (villa) n'a baroyɔrɔ (salɔn), sokɔnɔ-ɲɛgɛn, gabugu - Dɔrɔmɛ 23.000

Kalabankura sow

 • Jalo: Soden 2 n'a baroyɔrɔ (salɔn), sokɔnɔ-ɲɛgɛn bɛ tɛmɛsira 'kɔnɔ - ACI la - Dɔrɔmɛ 12.000
 • Jalo: Soden 2 n'a baroyɔrɔ (salɔn), sokɔnɔ-ɲɛgɛn 2, gabugu ŋana - Hotel Wasulu kɛrɛ fɛ - Dɔrɔmɛ 16.000

Nɛrɛkɔrɔ

 • Samakɛ: Sokuru kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) kùnjalan - Dɔrɔmɛ 4.000
 • Samakɛ: Sokuru kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) kùnjalan - Dɔrɔmɛ 5.000

Лamakɔrɔ sow

 • Samakɛ: Sokuru kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) ani a ɲɛgɛn - Cité Unicef la - Dɔrɔmɛ 6.000
 • Samakɛ: Sokuru kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) ani a ɲɛgɛn, kɛrɛfɛ-gabugu - Cité la - Dɔrɔmɛ 15.000

Sabalibugu

 • Jalo: Soden kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) kùnjalan - Dɔrɔmɛ 4.000
 • Jalo: Sokuru kelen n'a minɛn-blayɔrɔ - Dɔrɔmɛ 3.000

Sebeninkɔrɔ

 • Samaakɛ: Sokuru kelen n'a baroyɔrɔ (salɔn) - Dɔrɔmɛ 4.000

Blàdon : 2016-01-05     Yɛlɛmako laban : 2016-01-05


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015