FÀKAN

 

Mozanbik

Ale Ye ‘jàmana ye min Bɛ fàrafinna wòrodugu ni kɔrɔnyanfan fɛ ; a faaba Ye Maputo ye. Kὲɲɛka fɛ, Mozanbik ni Tanzani bɛ Dànbɔ, Ɛndi gèji B’a ni kɔrɔn ‘cɛ, a wòroduguyanfan ni wòrodugu ni tlèbinseleke fɛ, Sudafriki ni Swazilandi Bɛ yèn, tlèbinyanfan fɛ, Mozanbik jàmana ni Zinbabwe, Malawi, ani Zanbi bɛ Dànbɔ. Jàmana dùgukolo fὲnsɛ Ye 799 380 km2 ye. A jàmanaden bɛ Weele ko « Mozanbikikaw » walima Mozanbik mɔ̀gɔw. 2008 sàn na, Mozanbik jàmanaden tùn bɛ T’i Jɔ̀ ‘màa miliyɔn mùgan ni kelen ni mùrumuru mùgan ani seegin (miliyɔn 21,28) na. Jàmana kanba madɔnnen ni baarakɛkan Ye  Pɔrtigɛkan ye nkà Suwahili fana bɛ Fɔ yèn. Wari min bɛ Dun jàmana in ‘kɔnɔ o Ye Metikal (Metical = MT) ye. A jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Blènman, Лùguji, Fìnman ani Nὲrɛ ye. Blènman in sawura Ye kὲrɛsaba ye nùmanyanfan fɛ, kà Sɔ̀rɔ kà tɔ̀w Da ɲɔgɔn ‘kɔ kà Jìgin kininyanfan fɛ.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2022-07-19     Yɛlɛmako laban : 2023-01-22


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015