FÀKAN

Nfirifirininw

Firifirininw Ye ‘fɛnɲɛnamaw ye jolo Bɛ minnu na.  U bɛ Jàte jolomafɛnw fὲ.

Firifirinin ka ca siya 160 000 ye ‘jyɛn ‘kɔnɔ. U sɛrɛdalen dòn kuluba flà ye : tlèfɛ-firifiribinw ani ʃufɛ-firifirininw.

‘Jolo naani B’u la. ‘Лɛ caman Bɛ tlèfɛtaw fàri la ni ʃufɛtaw ye. Firifirinin den ye ntùmu ye ‘jolo Tɛ min na wa sɔ̀minan T’a la, a bɛ Bɔ a nɔ̀ na ni fòofoli ye w’a ‘fana ka dumunikɛta ni kɔ̀rɔyalenw ta Tɛ ‘kelen ye. A bɛ Yὲlɛma-yɛlɛma fo kà N’a Kɔ̀rɔbaya. ʃufɛ-firifirininw bɛ Yὲlɛma u foroko ‘kɔnɔ. 

Dɔ fàra i ka dɔnta kàn
→ fɛnɲɛnɛmaw

Bɔyɔrɔ: Microsoft Encarta 2009

Blàdon : 2020-06-09     Yɛlɛmako laban : 2020-06-09


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015