FÀKAN

Latigɛdɔn >

Fàkan fogo bɔkɛnɛna ɲwaandan sɛgɛsɛgɛliw

1. Nin daɲɛ ninnu Лini daɲɛsɛbɛn ‘kɔnɔ k’u français Blà u ‘kɔrɔ (kuru 4)

2. Fàkan fogo bɛ lasɔrɔ ni dlonsira jumɛn kelen ye? Doolo Bl’a ‘kɔrɔ (kuru 1)

3.    fakan.ml fὲrɛkɛnɛ dakun naani (4) ɲɔgɔn Sɛbɛn (kuru 2):
4.    fakan.ml lajɛko jòli Kɛra kabini a Sìgira 'sèn kan? (kuru 1)
5.    Fàkan fogo Blàra fogolan kan sàn jumɛn? (kuru 1)
6.    Fàkan mɔgɔw tɔgɔ Kelen-kelenfɔ (kuru 3)
7.    Kὲlɛkɛlɛ dugu bɛ Kɔlɔnjɛba kolomi na.  A dugu in yɔrɔfɔli la, a laminiduguw Fɔ (kuru 3).
8.    Kucala kolomi na, Sungulaso bɛ yen. Ale dugu in tɔgɔ flanan ye mun ye? (kuru 1)
9.    Foori kelen Sɛbɛn Mali jamanatigi fɔlɔ Modibo Keyta ka denmisɛnya kan ; kumasen 3-4 ɲɔgɔn ‘kɔnɔ (kuru 4)

Blàdon : 2016-05-04     Yɛlɛmako laban : 2016-05-04


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015