FÀKAN

Segi

Segi ye baarakɛminɛ ɲɛnama ye. Musow bɛ ʃìtɔmɔ Kɛ ni segi ye, fàrafinnɔgɔ bɛ Cɛ n'a ye wa ɲɔ kolen ji bɛ ʃɛɛnɛ n'a ye fana. Segi bɛ Dla ni sebebulukisɛ ye.

          Segi

 

 

 

 

 

 

 

 

Blàdon : 2016-08-28     Yɛlɛmako laban : 2016-08-28


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015