FÀKAN

Mankutusɛbɛn > Lakɔlikaramɔgɔ > Dramann Keyta

Bugunnatigɛ


Tɔgɔ : Dramann
Jamu : Keyta
Jamanadenya : maliden
Sɔrɔyɔrɔ : Bamakɔ
Senfɛjuru : (+223) 75 19 24 74  //  66 11 30 08

Seereyasɛbɛn sɔrɔlenw

2014-2015: kandɔn sàn sabanan kɛli FLSL sannakalanso la Bamakɔ
2013-2014 : kàramɔgɔkalan seerayasɛbɛn sɔrɔli bamanankan na
2013-2014: kandɔn sàn flanan kɛli FLSL sannakalanso la Bamakɔ
2008-2013: kàramɔgɔya kɛli Lafiyabugu kàlanko mara cakɛda ‘tɔgɔ la Bamakɔ
2008-2009: cɛmakalan fòorisɛbɛn (baki)
2007-2008: dùgumakalan dakun fɔlɔ kàramɔgɔyasɛbɛn sɔrɔli Kangaba
1999: dùgumakalan dakun flanan seereyasɛbɛn (D.E.F) Zan Riʃar la
1996: dùgumakalan dakun fɔlɔ seereyasɛbɛn (C.E.P) Kuluba

Dɔnniya wɛrɛw Sɔrɔli

2014-2016: fàkan.ml fogo lafali baaraw bamanankan na
2013-2014: masalaboso, maanasɛbɛn, lasesɛbɛn Kan ni Yiriwa tɔn ‘tɔgɔ la

Kan dɔntaw

Bamanankan : mɛnni ni fɔli dɔnbaajɛ -  kàlanni ni sɛbɛnni dɔnbaajɛ
Fransɛkan : mɛnni ni fɔli dɔnbaajɛ - kàlanni ni sɛbɛnni dɔnbaajɛ
Anglɛkan : mɛnni ni fɔli latɛmɛbaa - kàlanni ni sɛbɛnni latɛmɛbaa

Nidungɔkow

Лinini
Fàrikolo-ɲɛnajɛ
Gafekalan
Màli fɔli

 

Blàdon : 2016-02-23     Yɛlɛmako laban : 2017-01-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015