FÀKAN

Kɔ̀tɛlakaw 

Kɔ̀tɛlakaw Ye ‘danfɛn kolontanw ye minnu fàri nùgulen dòn. U caman fàri lakananen Bɛ fàra gɛlɛman dɔ fὲ wà jilafɛnw dòn. 

U ʃi bɛ 81 000 ‘ɲɔ̀gɔn Bɔ ‘jyɛn na. Dɔw ma bòn dɔw ka bòn. Kɔ̀tɛlaka fànba fàrikolo datugulen bɛ ni fàra ye. ‘Fàra fana tɛ dɔw la.

U bɛ Balo ‘fɛn caman na. U ka balo cogoya bɛ ‘tàli Kɛ u kɛyɔrɔ cogoya kàn. Dɔw Ye  binɲiminaw ye, dɔw yὲrɛ bɛ fɛn bɛɛ Dun.  

Kɔ̀tɛlakaw Ye fandalaw ye. Dɔw fan bɛ Tɔrɔ u ‘kɔnɔ, dɔw yὲrɛ b’u ta Da dùgu la. 

U caman fitinin n’u kɔ̀rɔbalen bɔlen tɛ. 

 

Dɔ Fàra i ka dɔnta kàn

→ kolontanw 

bugunni

Bɔyɔrɔ : Microsoft  Encarta 2009

Blàdon : 2020-05-13     Yɛlɛmako laban : 2020-06-09


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015