FÀKAN

Kɔ̀ngo Braza

Kɔ̀ngo Braza Ye fàrafinna cɛmancɛjamana dɔ ye, a

faaba Ye Brazanfil (Brazaville) ye. Kɔ̀ngo jàmana ni kὲɲɛkayanfan fɛ, a ni Kamerun ni Santrafriiki bɛ Dànbɔ, a kɔrɔn n’a wòroduguyanfan fɛ, a ni Bɛɛjɛfanga Kɔ̀ngo (RD Kongo) bɛ Dànbɔ, wòrodugu ni tlèbinseleke la, a ni Angola ni Atlantik gèji bɛ Dànbɔ, a ni tlèbinyanfan ‘cɛ sa, Gabɔn Bɛ yèn.

Kɔ̀ngo Braza dùgukolo fὲnsɛ Ye 342 000 km2 ye. A jàmanaden bɛ Weele ko « Kɔ̀ngoka » walima Kɔ̀ngo mɔ̀gɔ. Kɔ̀ngo jàmanaden tùn Ye ‘màa miliyɔn sàba ni mùrumuru bi kɔnɔntɔn (miliyɔn 3,90) ye 2008 sàn na. Wari min bɛ Dun Kɔ̀ngo o Ye Cfa ye, jàana baarakɛkann Ye Fransɛkan nkà kan wɛrɛw Bɛ i n’a Fɔ bàntukanw. A jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Binkɛnɛ, Nὲrɛ, ani Blènman ye. Nὲrɛ kɛlen dòn kà binkɛnɛ ni blènman Tlà tangili flà ye min na, binkɛnɛ Bɛ numanfɛseleke la ‘san fɛ, ni kà blènman Kɛ dùgumaseleke la kininyanfan fɛ.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2022-03-25     Yɛlɛmako laban : 2023-01-22


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015