FÀKAN

   

Bɔswana

Bɔswana Ye fàrafinna wòroduguyanfan jàmana dɔ ye. A faaba Ye Gaberɔni ye. A ‘fana Bɛ britanikiw ka jàmana màralen kɔrɔw ka tɔn na (Commonwealth). Namibi Bɛ Bɔswana tlèbin n’a kὲɲɛkayanfan fɛ. A ni Zanbi bɛ Dànbɔ kὲɲɛka fɛ kà Zinbabuwe K’a ni kɔrɔn ‘cɛ. Sudafriki B’a wòrodugu kɔrɔnseleke n’a wòroduguyanfan fɛ. Bɔswana mɔ̀gɔ bɛ Weele ko Bɔswanaka. Anglɛkan Ye màrakɛkan ye nkà bàntukanw bɛ Fɔ bɔswanaka tlà fɛ.

Bɔsuwana dùgukolo fὲnsɛ Ye 581 730 km² ye. A mɔ̀gɔ hakɛ tùn Ye 1 842 323 ɲɔgɔn ye 2003 sàn na. Wari dunta Ye Pula ye.  Bɔswana jɔ̀njɔn ɲɛw Ye baga ye ni kà fìnikɔnɔ fìnman Kɛ k’o cɛ Tìgɛ a jɔ̀jan fɛ. Jà Flɛ !

Blàdon : 2021-07-07     Yɛlɛmako laban : 2021-07-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015