FÀKAN

Dɔnniya fòrobayali >

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan :  làbɛn 1, tàko 2nan

1.     Dɔnniya fàamuya ɲɛfɔli bamanankan na (La notion de sciences en bamanankan)
2.     Dɔnniya lakurayalen n’a cìyɔrɔw kà Kɛ bolofara dàntigɛlenw ye (Les sciences modernes et leur délimitation en disciplines autonomes) :
2.1  Chimie (basidɔn / basidɔnna)
2.2  Biologie (nimadɔn / nimadɔnna)
2.3  Mathématique (jàtedɔn / jàtedɔnna)
2.4  Physique (bàngudɔn / bàngudɔnna)
2.5  Linguistique (kandɔn / kandɔnna)
2.6  Sociologie (sìgidadɔn / sìgidadɔnna)
2.7  Histoire (tarikudɔn / tarikudɔnna)
2.8  Architecture (sojɔdɔn / sojɔdɔnna)
2.9  Géographie (sìgidɔn / sìgidɔnna)
2.10        Informatique (Làtigɛdɔn / làtigɛdɔnna)
 
3.     Dɔnniya bolofara dɔw n’u kɔnɔbolofaraw (Quelques disciplines autonomes et leurs sous domaines)
3.1  Biologie (nimadɔn / nimadɔnna)
3.1.1       Zoologie (Bagandɔn / bagandɔnna)
3.1.2       Géologie (dùgukolodɔn / dùgukolodɔnna)
3.1.3       Botanique (fɛɛrɛndɔn / fɛɛrɛndɔnna)
3.1.4       Microbiologie (nimisɛndɔn / nimisɛndɔnna)
 
3.2  Linguistique (kandɔn / kandɔnna)
3.2.1       Phonétique (mànkandɔn / mànkandɔnna)
3.2.2       Phonologie (mànkankolomadɔn / mànkankolomadɔnna)
3.2.3       Sémantique (Kɔrɔdɔn / kɔrɔdɔnna)
3.2.4       Terminologie (dodaɲɛdɔn / dodaɲɛdɔnna)
 
3.3  Histoire (tarikudɔn)
3.3.1       Archéologie (Tomondɔn / tomondɔnna)
3.3.2       Paléontologie (Fùredɔn / fùredɔnna)
3.3.3       Chronologie (waatidannidɔn / waatidannidɔnna)
 
4.     Dɔnniya nàfa sìgida ‘kɔnɔ (la science et ses bienfaits dans la société)
4.1  Nimadɔn nàfabɔcogo kɛnɛya sira fɛ
4.2  Kandɔn nàfabɔsiraw kanw sìgini sìgili la ‘sèn kan
4.3  Tarikudɔn nàfabɔsiraw tomondɔn sira fɛ : nὲgɛbɔ ɲɛdɔnni Mali ‘kɔnɔ o kɛli kà sàn 12 000 Bɔ.

Blàdon : 2023-09-15     Yɛlɛmako laban : 2023-10-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015