FÀKAN

Dɔnniya fòrobayali >

Dɔnniya fòrobayali jὲmukan:  làbɛn 2, tàko 6nan

Bὲnbakan dùngew mɔ̀gɔw ka tɔgɔdafɛɛrɛ dɔw miiriya kura la (Traces des principes terminologiques et de néologismes héritées des travaux du groupe Bὲnbakan dùngew)

1. Dodaɲɛ bɛ ɲini kan yὲrɛ ‘kɔnɔ sàni i ka t’a ɲini kanyeleke ‘kɔnɔ : koloden

2. Dodaɲɛ bɛ ɲini sìgiɲɔgɔnkan dɔ la : bangudɔn

3     Dodaɲɛ dlali bɛ mìnɛ kɛ kan mìnɛn kɔrɔw ma : nὲgɛso (nὲgɛ + sò)

3.1 (-dɔn : -logie) : dɔnniya dakunw n’u bolofaraw tɔgɔdalan bamanankan na

-        Kan dèlinnafɔcogo kɔrɔ la : jidɔn, sòdɔn, jiridɔn, yὲrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ

-        Miiriya kura nàlenw tɔgɔ dali n’o dalilu ye : nimadɔn, jàtedɔn, làtigɛdɔn, kandɔn, sìgidɔn, basidɔn…

3.2 (-lan) : basidɔn mìnɛnw tɔgɔdalan :

-        Kan dèlinnafɔcogo kɔrɔ la : bɔ̀gɔlan

Miiriya kura nàlenw tɔgɔ dali n’o dàlilu ye : ninan (oxygène), jilan (hydrogène), kàtalan (potassium)

Blàdon : 2023-09-15     Yɛlɛmako laban : 2023-09-15


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015