FÀKAN

Gàbɔn

Gabɔn Ye fàrafinna cɛmancɛ jàmana dɔ ye tlèbinseleke la. A faaba Ye Liberenfil ye. Gabɔn ni Làjinɛ Ekwatoriayal bɛ Dànbɔ kὲɲɛka ni tlèbinseleke la, a kὲɲɛkayanfan fɛ, Kamerun Bɛ yèn, Kɔ̀ngo B’a kɔrɔn n’a wòrodugu fɛ. Gabɔn dùgukolo fὲnsɛ Ye 267 667 km2 ye, a mɔ̀gɔw bɛ Weele ko « gabɔnkaw ». Gabɔn màa tùn Ye ‘màa miliyɔn kelen ni mùrumuru bi naani ni seegin (1,48 miliyɔn) ye 2008 sàn. Wari min bɛ Dun Gabɔn o Ye Cfa ye, Gabɔn jàmana màrakan Ye Fransɛkan, nkà kan wɛrɛw bɛ Fɔ yèn i n’a Fɔ Bantukan n’a ɲɔgɔnnaw. A jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : binkɛnɛ, nὲrɛ, ani baga dalen ye ɲɔgɔn ‘kà Jìgin.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2021-09-10     Yɛlɛmako laban : 2023-10-08


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015