FÀKAN

Magokalanw kunaɲɛw

2011 sàn magokalan

Kunaɲɛ

 

2012 sàn magokalan

Kalansenw

Magokalan tàko 2nan (2012 sàn) Kɛra Balodɔn kan. Wàlanda minnu tùn b'a 'kɔnɔ olu sɛrɛdalen bɛ yan.

Kiimɛni ɲininkaliw

Magokalan tàko 2nan (2012 sàn) kiimɛni ɲininkaliw

Kiimɛni jaabi

Magokalan tàko 2nan (2012 sàn) kiimɛni jaabi

Jὲkafɔ

Jὲkafɔ min Kɛra Kr Baalo fɛ Kan ni Yiriwa ka magokalan tàko 2nan na, 2012 sàn.

Kunaɲɛ

Kan ni Yiriwa ka magokalan tàko 2nan (2012 sàn) kunaɲɛ

 

2013 sàn magokalan

Mabɛn

Blàdon : 2015-02-12     Yɛlɛmako laban : 2015-02-12


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015