FÀKAN

 

Ganbi

Ganbi Ye ‘jàmana ye min fàrafinna tlèbinyanfanfɛseleke la, a faaba Ye Banzul ye. Ganbi kɔrɔnyanfan, kὲɲɛka, an’a wòrodugu bɛɛ lamininen dòn Sὲnɛgali fɛ. A tlèbinyanfan fɛ sa, Atlantik gèji Bɛ yèn. Ganbi Ye fàrafinna jàmana fitinin dɔ ye, a dùgukolo Ye 11295 km2 ye. Ganbi mɔ̀gɔw bɛ Weele ko « Ganbika ». 2008 sàn na, jàmana in màa tùn bɛ Bὲn ‘màa miliyɔn kelen ni mùrumuru bi wolonfla  ni seegin (1,78 miliyɔn) ma. Ganbi Ye britanikiw ka jàmana màralen kɔrɔw ka tɔn den dɔ ye ; yèn min bɛ Dun o Ye « Dalasi » ye ; baakɛkan Ye Anglɛkan ye nkà kan wɛrɛw bɛ Fɔ Ganbi i n’a Fɔ Mànikakan, fulakan o n’a ɲɔgɔnnaw. Ganbi jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Blènman, Bula, ani  Binkɛnɛ ye. Fìnikɔnɔ jɛnin flà cìlen dòn bula ni ɲɛ tɔ flà ni ɲɔgɔn ‘cɛ.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2021-09-10     Yɛlɛmako laban : 2021-09-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015