FÀKAN

Kr Dukure >

Kr Dukure: Jansalijala sɔrɔlenw

Jamana ye Kr Dukure ka magwan Lakodɔn ka Se hakɛ dɔ la. Kà Fàr'a ka gafe dɔw jansali kan GPLM la, Dugu cɛ ye jàla damadɔ Sɔrɔ ka Bɔ fanga 'yɔrɔ. Kr Dukure ye sotigijala Sɔrɔ 1996 sàn na. O Kɛra Alfatle la. O bɔlen 'kɔ yen, A jansara ni kὲlɛtigijala ye 2007 sàn. O Kɛra ATT ka fanga tàko flànan ‘kɔnɔ.
Jamanajɔ jansalijala ninnu bɔlen 'kɔ yen, jàla caman wɛrɛ bɛ Kr Dukure 'bolo. A Jansara ni "Nfà Sise tɔgɔlawaalan kɛrɛnkɛrɛnnen" ye 1996 sàn na. A ye "Ŋanaya Ciwara" Sɔrɔ 1997 sàn. A Kɛra teleso lase "Лàngaran 27nan" ye 1999 sàn.
Лwaandan min bɛ Labɛn Mali Latigɛdɔn hakililatigiw ni ɲɔgɔn 'cɛ, a y'o waalan kɛrɛnkɛrɛnnen Tà 2005 kalo 8nan na. O sàn kelen na tugun, a ye SNIIT waalan kɛrɛnkɛrɛnnen Sɔrɔ, o min ye 'damajirakɛnɛ ye, ɲininikɛlaw ni fὲɛrɛtigiw ani kobayɛlɛmanaw bɛ ɲɔgɔn Sɔrɔ min kan k'u ka fɛn dlalenw Bɔ 'kɛnɛ na.
Kr Dukure ka fὲɛrɛkura-dla jansalanw bɛɛ la, jàla kelen bɛ yen min ye mɔgɔw ɲɛ Fa kosɛbɛ. Mali ni OMPI y'a Jansa ni jàla dɔ ye 2009 sàn SNIIT dàmajira kɛnɛ kan ni dankelen-jàla ye fὲɛrɛminɛn-dla siratigɛ la. A Jansara ni tɔgɔ min ye o ye ko " Mali jamanaɲɛmaa ni OMPI tɔgɔlawaalan". A ye fὲɛrɛ kura min da Jira o sàn na o y'a ka jateblaw ye Mali kanw kan latigɛlan na.

Blàdon : 2016-06-27     Yɛlɛmako laban : 2017-01-08


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015