FÀKAN

 

 Albani

Albani Ye Erɔp jàmana dɔ ye. A tɔgɔ in kɔrɔ ye ko Sεgεw ka jàmana. Jàmana in Bε Erɔp tlèbinyanfan fὲ, Tirana Y’a faaba ye. Albani ni Sεrbi, ani Mɔntenegoro bε Dànbɔ kὲɲεka ni tlèbin ni kὲɲεka seleke la. A kɔrɔnyanfan fὲ, Yugoslavi Bε yèn. A ni Grὲsi bε Dànbɔ wòroduguyanfan fὲ, ni kà Adriyatik gèji Kε a ni tlèbinyanfan cὲ. Albani Ye ‘jyεn jàmana fitinin dɔ ye. A dùgukolo bònya bε Bὲn  28 748 km² ma. Albani mɔgɔ bε Weele ko albanika.

Albani ‘kan madɔnnen Ye Albanε ye.

2008 sàn na, Albani jàmanaden tùn Ye ‘màa 3 619 778  ɲɔgɔn ye.  Albani jɔnjɔn ɲεw Ye blènman ye ni kà kɔnɔka fìnmannin Kε o cεmancε la.

Blàdon : 2023-07-21     Yɛlɛmako laban : 2023-07-21


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015