FÀKAN

 

 Alimaɲi

Alimaɲi Ye Erɔp jàmana dɔ ye. A Bε Erɔp cεmancε la. A bε Fɔ a ma alimakan  na ko « Dɔycland, Deutschland ». Bεrlεn Ye Alimaɲi faaba ye. Alimaɲi Ye Erɔp tɔnba jàmana dɔ ye. Baltik gèji ni kɲεka gèji ni Alimaɲi blàlen dòn ɲɔgɔn na kɲεka f. Danemark fana  ni  Alimaɲi bε Dànbɔ Kɲεka f. Polɔɲi ni Cεk jàmana Bε Alimaɲi kɔrɔnyanfan fεdancε la; Suwisi ni Otriʃi Bε a ni wòroduguyanfan cε; Fransi, Peyiba, Lugzanbur, olu ni Alimaɲi Bε Dànbɔ tlèbinyanfan f.

Alimaɲi dùgukolo bònya Ye bàmεtεrε kare 356 970 km² ye. Wari min bε Dun ALimaɲi o Ye Ero ye. A jàmanaden bε Weele ko „alima“. 2008 sàn na, Alimaɲi jàmanaden tùn Ye màa 82 369 548 ye. Alimaɲi tlalen dòn jàmana fitinin 16 ye a yrε ‘kɔnɔ. A jɔnjɔn ɲεw Ye : Fìnman, Blènman, ani Nrεlama. Лε kofɔlen nìnnu dalen dòn ɲɔgɔn kan kà Jìgin u fɔcogo la.

Jɔnjɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2023-07-21     Yɛlɛmako laban : 2023-07-21


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015