FÀKAN

 

Burkina Fàso 

  

Burkina Ye fàrafinna tlèbinfɛ-jamana dɔ ye min faaba Ye Wàgadugu ye.

Mali Bɛ Burkina kὲɲɛka n’a tlèbinyanfan fɛ, Nizɛr B’a kɔrɔnyanfan fɛ. Burkina wòroduguyanfan fɛ, Kɔdiwari, Gana, Tògo, ani Bὲnɛ Bɛ yèn. Burkina dùgukolo fὲnsɛ Ye 274 200 km² ye. Jàmana kɔnɔmɔ̀gɔ hakɛ tùn Ye 14 761 339 2008 sàn na. Burkina wari dunta Ye Cfa ye. A jàmanaden bɛ Weele ko Burukinabɛ. Burkina màrakɛkan Ye fransɛkan ye nkà kan wɛrɛw bɛ Fɔ yèn.

Blàdon : 2021-07-07     Yɛlɛmako laban : 2021-07-07


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015