FÀKAN

Pɔpɔsun

Pɔpɔ ye 'jiri ye nafaba bɛ min na. Pɔpɔsun ye jiri min ye a nɔɔfɔnnama dòn. A ka c'a la n'a fana bɛ Falen a bɛ Falen jiri wɛrɛ de 'kɔrɔ ni k'i melek'o la i n'a fɔ ngaro b'a Kɛ cogo min. Pɔpɔ den ni jiriden min bɔlen dòn o ye zaban ye. Nka zaban den ka bon n'a ye. Kumuya la, bɔbɔ ka Kumu ni zaban ye. N'i ye pɔpɔju Tigɛ ji jɛman de bɛ Bɔ a la, wa zaban fana bɛ tèn. Nka ji min bɛ Bɔ zaban ta la nɔrɔnan (kɔli) t'o la ka pɔpɔ ta Bɔ. O de la dɔw bɛ pɔpɔju ji Bɔ k'a Kɛ nɛgɛsow, motow... kɔli, n'u se Sɔgɔra.

a        

                            Pɔpɔju                                                          Pɔpɔ den

                                       

                                               Pɔpɔ den da yɛlɛnen

Blàdon : 2016-10-14     Yɛlɛmako laban : 2017-01-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015