FÀKAN

 

Eritre 

Eritre ye fàrafinna kɔrɔnyanfan jàmana dɔ ye. A faaba Ye Asmara ye. Eritre bɛ Dànbɔ kɔrɔn fɛ ni gèji blèman ye, a wòrodugu ni kɔrɔnseleke la Jibuti Bɛ yèn, wòrodugu ni tlèbin fɛ Ecopi bɛ yèn, kὲɲɛka ni kὲɲɛka ni tlèbinseleke la sa, Sudan Bɛ yèn. Eritre tɛ ‘jàmanaba ye. A ni Ecopi tùn Ye kelen ye fɔlɔ, nkà 1993 sàn na a y’a yὲrɛ Tà. Eritre dùgukolo fὲnsɛ Ye : 121 144 km2 ye. Eritre mɔ̀gɔw bɛ Weele ko « Eritreka » ; a ‘màa tùn Ye : miliyɔn duuru ni mùrumuru sàba (5,3 miliiyɔn) ye 2008 sàn na ; wari min bɛ Dun yèn o Ye :Nafka ye. Arabukan ni Tigrinya Ye baarakɛkan ye Eritre. Eritre jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : binkɛnɛ, blèman, ani baga dalen ye ɲɔgɔn ‘kɔ kà Jìgin ni jirisun K’o cɛmancɛ la.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2021-09-10     Yɛlɛmako laban : 2021-09-10


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015