FÀKAN

Umu Sangarɛ > Bì furu

Sà man ɲi

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sà man ɲi, n den, sà man ɲi.
Sà man ɲi, n den
Mɔgɔbalu, Sà man ɲi sa
Sà man ɲi, n den, sà man ɲi, n ba
Sà man ɲi, n den
Mɔgɔbalu, sà man ɲi, n ba
Ùun, mɔgɔlu
Sɛbɛ rɔ, Gindo taara min?

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sà tɛ jɔn To yen, sà tɛ jɔnnin To.
Sàya tɛ mɔgɔ To dawula ye.
Sàya man ɲi sa
Sà tɛ jɔn To yen, sà tɛ jɔnnin…
Sàya tɛ mɔgɔ To den b’i ‘bolo.
Sàya man ɲi, n ba.
Sà tɛ jɔn To yen, sà tɛ jɔnnin To.
Sà tɛ mɔgɔ To wari ye.
Sàya man ɲi, n ba
Sà tɛ jɔn To yen, sà tɛ jɔnnin To.
Sàya tɛ mɔgɔ To se b’i ye.
Sàya man ɲi, n ba
Ùun, mɔgɔlu
Sɛbɛ rɔ, Gindo Tunun’an na.

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
I mana Wɔ taa la, Dwaazan sìgi la, Ala
Gindo Tununa.
Amaduba Gindo Tunun’an na
I mana Wɔ sìgi la, Bamakɔ sìgi la
Gindo Tununa
Amaduba Gindo Tununa.
Mana Wɔ taa la, Dwaazan sìgi la, Ala
Tɛnɛn Лìninka.
Ɔngoyba Tɛnɛn Лìninka.
Mana Wɔ sìgi la, Bamakɔ sìgi la
Amidu Fò ne ye
[Aja Biyarikoyi] Лìninka.
Mana Wɔ taa la, Bamakɔ sìgi la
Fanta Лìninka.
Furumuso Fanta Лìninka.
Ko, Gindo furumuso Fanta,
Sàya ma ɲuman Kɛ

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
I mana Wɔ taa la, Bamakɔ sìgi la, Ala
Alu Лìninka, Tarawele Alu Лìninka.
Ko, Gindo terikɛ Alu,
Sàya ma ɲuman Kɛ an si la

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Deri man ɲi, n ba
Mɔgɔlu sàya man ɲi sa, Ala
Sàya ma ɲuman Kɛ
Sɛbɛ rɔ, sa man ɲi

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Ko deri man ɲi, n ba
Taata, deri man ɲi, n ba
Deri man ɲi, n ba
Gindo, deri man ɲi, n ba
Sàya tɛ jɔnnin To k’e b’i Diya.
Ko sà man ɲi, n ba,
Mɔgɔbalu, sà man ɲi,
Sà man ɲi sa, jìgiya sà man ɲi, wii
Sàya ma Gindo To, sɛbɛ rɔ
Ko deri man ɲi, n ba,
Malidennu, deri man ɲi, n ba
Deri man ɲi sa, Taata
Deri man ɲi, n ba
Sàya tɛ mɔgɔ To k’i b’i Diya.

Sà ma Mamadu To
Sà tɛ jɔn To, Ala
Alakira Mamadu To
Sà tɛ jɔn si To
Sà ma Bubakari To
Sà tɛ jɔn Tola
Bubakari tuɲatigi To
Sà tɛ jɔn si To
Sàya ma Solomani To
Sà tɛ jɔn Tola
Muluku Solomani To
Sà tɛ jɔn si To
Sàya tɛ jɔnnin To, Gindo

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sà man ɲi, n den, sà man ɲi, n ba
Sà man ɲi, n ba, mɔgɔbalu,
Sà man ɲi, n den
Sà man ɲi, n den, Sà man ɲi
Sà man ɲi, n ba,
Mɔgɔbalu, sà man ɲi, n ba
Ko, ùun, mɔgɔlu
Sɛbɛ rɔ, n Tora n kelen na, dunuya

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
I mana Wɔ taa la, Bamakɔ sìi la, Ala
Sàma Tununa, Ayidara Sàma Tununa
Ɛlaji Sàma Ayidara
Ala maa Hinɛ i la.
 
Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
I mana Wɔ sìgi la, Bamakɔ sìgi la, Ala
Amadu Tununa, Amadu ʃerifu Лìninka
Ko Buba woloden ʃerifu
Ala maa Hinɛ i la.

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Deri man ɲi, n ba
Mɔgɔbalu deri sa, Ala
Sàya ma ɲuman Kɛ
Sɛbɛ rɔ, Sà man ɲi, wii

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Deri man ɲi, n ba
Mɔgɔlu, deri man ɲi, n ba
Deri man ɲi sa,Taata, deri man ɲi, n ba
Sàya tɛ mɔgɔ To k’i b’i Diya.

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sà jugu ye sira la
Sɛbɛ rɔ, Ala m’an Kisila, Ala

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sàya tɛ mɔgɔ To k’i b’i Diya
Sàya man ɲi sa

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sà jugu ye sira la, Taata,
Ala maa Hinɛna

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sàya ma Gindo To.
Sɛbɛ rɔ, sà tɛ jɔn si To.

Laminɛbaaw
Ùun, uun sàya

Tɛrɛmɛbaa
Sà jugu ye sira la, Taata, …

Blàdon : 2016-02-25     Yɛlɛmako laban : 2016-02-25


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015