FÀKAN

Pele Faatura (2022 12 29)

Edson Arantes do Nascimento n’a bɛ Weele fɛ ko Pelé, Bangera 1940 sàn ɔktɔburukalo tlè 23 Trɛs Korasowɛs (Três Corações) Brezil jàmana kan.  A fa Ye Dondinho (João Ramos do Nascimento) ye ni k’a ba Kɛ, et de Selɛst (Maria Celeste Arantes). A dɔgɔnin Ye Zoca Mariya Lusiya ye.

Ntòlatanna-ŋana Pele bɛ Jàte waati bɛɛ ntòlatanna-ŋana ye. A tɔgɔ Dara ko « O Rey » (màsakɛ). Ale kelen pe dɔrɔn de Ye ‘ntòlatanna ye min ye FIFA ka diɲɛ senna-ntòlatanba ta ‘syὲn saba, (1958, 1962, 1970). A tɔgɔ Dara ko sànkɛmɛ-farijolaŋana CIO fɛ, ‘sànkɛmɛ 20nan ntòlatanna ŋana FIFA fɛ. Sanuntola tìgi Pele Kɛra  dyɛn ntòlatantɔnba ‘màa ye sàn kɛmɛ 20nan na. Berezil ntolatannaba in tɔgɔ Bɔra kosɛbɛ k’a sababu Kɛ a ye cèlu ba kelen (1000) ni kɔ Dòn a ka baara ‘kɔnɔ,  minnu na, danmadɔw Kɛra teriya-ntolatanw ‘sèn fɛ.

Pele mìniji Dɔgɔyara ‘bì alamisa, desanburukalo tlè 29, 2022 sàn São Paulo bonbana fɛ kà a ʃì To ‘sàn  82 la.

Blàdon : 2022-12-29     Yɛlɛmako laban : 2022-12-29


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015