FÀKAN

 

Kamerun 

Kamerun Ye fàrafinna cɛmancɛjàmana dɔ ye kà Sùrunya  tlèbinyanfan na. Yawunde Y’a faaba ye. Kamerun ni kὲɲɛka ‘cɛ, Cad Dalaba Bɛ yèn,  a kɔrɔn fɛ, Santrafriki ni Cad Bɛ yèn, Gabɔn, Kɔ̀ngo ani Gine Ekwatoriyal Bɛ a wòroduguyanfan fɛ, a ni tlèbin ‘cɛ sa, gine kùlu ni Nizeriya Bɛ yèn. Kamerun dùgukolo fὲnsɛ Ye 475 442 km2. Kamerun mɔ̀gɔ bɛ Weele ko « Kamerunika ». A mɔ̀gɔ tùn bɛ T’i Jɔ̀ ‘màa miliyɔn tan ni seegin ani mùrumuru bi naani ni wolonfla la 2008 sàn na. Jàmana baarakɛkan Ye Fransɛkan ni Anglɛkan ye nkà kan wɛrɛw Bɛ Fɔ olu kὲrɛ fɛ i n’a Fɔ : bantukanw, fulakan, o n’a ɲɔgɔnnaw. Wari min bɛ Dun Kamerun jàmana kan o Ye Cfa ye. Kamerun Jɔ̀njɔn ɲɛw Ye : Binkɛnɛ, Blènman, ani Nὲrɛ jɔ̀len ye ɲɔgɔn da fɛ kà Bɔ numan fɛ kà Taa kinin fɛ kà Sɔ̀rɔ kà dòolo nὲrɛmugulama dɔ Kɛ o blènma cɛmancɛ la.

Jɔ̀njɔn jà Flɛ !

Blàdon : 2021-11-20     Yɛlɛmako laban : 2021-11-20


I fɛla Fɔ fasiri kan :

Captcha

Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2024

2023

2023-12

2023-11

2023-10

2023-09

2023-08

2023-07

2023-06

2023-05

2023-04

2023-03

2023-02

2023-01

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015