FÀKAN

Soɲini


2016-07-15 So kofɔlenw

Sodibaa
: Ali Ɔngoyiba
Lasɔrɔ
: + 223 76 04 14 24 / +223 69 56 88 70
Mankutu
: Soden 2 n'a baroyɔrɔ ani sokɔnɔ-ɲɛgɛn, san fɛ.
Sɔrɔyɔrɔ
: Maɲanbugu
Sɔŋɔ
: dɔrɔmɛ 12 4
Don
: 2016-07-15


Sodibaa
: Ali Ɔngoyiba
Lasɔrɔ
: + 223 76 04 14 24 / +223 69 56 88 70
Mankutu
: Faraso sankansolama, sokɔnɔ-ɲɛgɛnw, gàbugu ŋanaw.
Sɔrɔyɔrɔ
: Maɲanbugu
Sɔŋɔ
: d. 50 000
Don
: 2016-07-15


Sodibaa
: Ali Ɔngoyiba
Lasɔrɔ
: + 223 76 04 14 24 / +223 69 56 88 70
Mankutu
: Soden kelen n'a baroyɔrɔ, sokɔnɔ-ɲɛgɛn 1, minɛnbla-yɔrɔ 1, san fɛ
Sɔrɔyɔrɔ
: Maɲanbugu
Sɔŋɔ
: d. 12 000
Don
: 2016-07-15


Sodibaa
: Ali Ɔngoyiba
Lasɔrɔ
: + 223 76 04 14 24 / +223 69 56 88 70
Mankutu
: Soden kelen n'a baroyɔrɔ, sokɔnɔ-ɲɛgɛn 1, minɛnbla-yɔrɔ 1, san fɛ.
Sɔrɔyɔrɔ
: Maɲanbugu
Sɔŋɔ
: d. 10 000
Don
: 2016-07-15


Sodibaa
: Ali Ɔngoyiba
Lasɔrɔ
: + 223 76 04 14 24 / +223 69 56 88 70
Mankutu
: Soden 1 n'a sokɔnɔ-ɲɛgɛn.
Sɔrɔyɔrɔ
: Maɲanbugu
Sɔŋɔ
: d. 6 000
Don
: 2016-07-15Jagomajira

Daɲɛgafe sànta

Fàkan bataki

Sìgidɔn

Jyɛn jamanaw

 

Mali duguw

Daɲɛsɛbɛn

Maralenw

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2017-12

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016

2016-12

2016-11

2016-10

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015